Projektid

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

kiusamisestvaba

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed on läbinud MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” koolituse ja omab õigust kasutada antud metoodikat.

Esimese rühmana alustas metoodika kasutamist Põrnika rühm märtsis 2013.

2013/2014 õppeaastast kasutavad metoodikat Päevakoera ja Sajajalgse rühmad.

2015/2016 õppeaastast alustasid metoodika kasutamist kõik aiarühmad.

2020/2021 õppeaastast kasutavad metoodikat 5-6-aastaste laste rühmad.

Organisatsioon Red Barnet ja Taani kroonprintsessi Mary Fond on välja töötanud ennetava kiusamisvastase programmi lasteaedadele ja algklassidele. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Programmi “Kiusamisest vabaks” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse austavalt ja sallivalt.

Kiusamisvastane programm põhineb neljal inimlikul väärtusel, milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

Sallivus näha ja arvestada lasterühma mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena. Näha erinevuses tugevust nii üksiku lapse kui ka rühma jaoks.

Austus suhtuda austuse ja hoolivusega rühma kõigisse lastesse. Olla kõigile hea kaaslane. Mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

Hoolivus näidata välja huvi, kaastunnet, hoolivust ja abivalmidust kõikide laste vastu – nii endast väiksemate kui ka eakaaslaste suhtes.

Julgus jääda endale kindlaks ja panna paika oma piirid. Astuda vahele, kui näed mõnda last teiste piire ületamas. Olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõiglusele vastu.

Lastele sotsiaalsete käitumismudelite edasiandmiseks on välja töötatud metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuandevoldik lapsevanematele, kus on kirjas viis olulist nõuannet:

  1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.
  2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
  3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
  4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes ei ole võimelised end ise kaitsma.
  5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit. Link

 

Projekt “Bee-Bot ja Blue-Bot – lasteaia robootika”

Bee-Botid ja Blue-Botid on väikestele lastele mõeldud robotid, mis liiguvad mööda ruute. Robotid saavad liikuda edasi-tagasi, pöörata vasakule ja paremale. Sisestada saab kuni 40 käsku, mida robot täitma asub. Robotil on sees sinihammas, seega saab teda programmeerida nutiseadmega (Apple, Android). Seadmete juurde kuuluvad erinevad matid, millega õppida tähti, kujundeid, matemaatikat, uusi sõnu, jutustada lugu jne.

Ühest küljest saavad lapsed mängida, kuid teisest küljest on robotitest väga palju kasu ka õppimisel. Õpetajad saavad koos lastega meisterdada erinevaid mängualuseid. Mesimummudega tegelemine arendab laste loogilist mõtlemist ning matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi; samuti aitab paremini mõista põhjuse ja tagajärje seost ning õpetab seadme juhtimist ja programmeerimist.