Personal

Direktor – Helin Vinter
Õppealajuhataja – Ene Šesterikov
Majandusjuhataja –  Rita Aksalu
Muusikaõpetajad – Piret Tomson ja Heli Leppik Liikumisõpetaja
Logopeed – Kristin Sepp  Eripedagoog – Ene Teras
Tervishoiutöötaja – Elle Vaga
Kokad – Katre Murd ja Leana Kaus
Abitööline – Siret Koel
Majahoidja – Malvi Saar