Õppetöö

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30 – 18. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.  Õppetegevusi lastega viiakse läbi individuaalselt ja väikestes gruppides, muusika- ja liikumistegevustes osalevad kõik rühma lapsed.

Aastatel 2014-2015 toimus lasteaia rekonstrueerimine. Projekti autor on arhitektuuribüroo AB Ansambel.  Link

Kõikides rühmades on mängu- ja magamistoad, riietumis- ja riiete kuivatamisruumid, tualettruum ning sõimerühmades nõudepesunurk. Muusika- ja liikumistegevuste läbiviimiseks on eraldi saalid. Lasteaias on kaks einestamissaali aiarühma lastele. Sõimerühma lapsed einestavad oma rühmades.

Sõltuvalt ilmast viibivad lapsed iga päev õues 1-2 korda.  Lasteaia mänguväljak on jagatud kuueks sektoriks. Igas sektoris on erinevad atraktsioonid, liivakast ja paviljon. Atraktsioonid on firmalt Tiptiptap. Link

 

2023/24 õppeaasta üldeesmärk on:

  • lapse loovus areneb läbi erinevate loovuskeskuste.

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldusel arvestatakse üldõpetuse pedagoogilisi printsiipe – terviklikkus, lapsepärasus, elulähedus, iseseisvus ja aktiivsus, koduloolisus ja individuaalsus.

Meie eesmärgid:

  • lapse areng on toetatud personali ja lapsevanemate koostöös;
  • laps on omandanud mängides suhtlemisoskuse ja õppinud arvestama eakaaslastega;
  • lapse tervise arendamiseks on loodud koostöös lapsevanematega soodne keskkond;
  • laps tunneb rõõmu liikumisest ja õppimisest looduses ja teda ümbritsevas keskkonnas.