Valdkonnad

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ja lapse arengu eeldatavad tulemused kajastatakse järgmistes valdkondades:

 • mina ja keskkond;
 • keel ja kõne;
 • matemaatika;
 • kunst;
 • muusika;
 • liikumine.

Õppekasvatustöö eesmärkide rakendamiseks kasutatakse erinevaid tööviise:

 • vaatlus;
 • vestlus, jutustamine;
 • õppemäng;
 • õppekäik;
 • katsed, uurimised;
 • lavastusmängud;
 • mäng;
 • loominguline tegevus.

3-7-aastaste laste rühmades on kasutusel lillad karud projektist „Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool”.

Õppeprotsessi rikastab robootika, mille abil kinnistuvad laste teadmised erinevates ainevaldkondades.

Lisaks rühmas toimuvale tööle osutatakse laste vajadusel logopeedilist, eripedagoogilist ning sotsiaalpedagoogilist abi, kõneravi- ja korrektuuri.