Tere tulemast!

Jaanuar lasteaias

6. jaanuar kolmekuningapäeva tähistamine saalis
13. – 17. jaanuarini rühmade jalutuskäigud lähiümbrusesse ja matkarajale

 

Head lapsevanemad

Anname teada, et alates 1.jaanuarist 2020 on lasteaia osalustasu 53 eurot.

Alus:

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusest nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065) 9% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäärast.

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019027 ) .

Koduste 1-2 aastaste laste laulu- ja mänguring toimub kolmapäeviti algusega kell 11.

Täpsem info muusikaõpetaja Piret Tomsonilt piret.tomson@mail.ee