Vastuvõtt lasteaeda

Kuressaare linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord on kehtestatud Kuressaare Linnavalitsuse määrusega: Link

 

Lapsele lasteaiakoha saamiseks tuleb lapsevanemal täita  Saaremaa valla kodulehel lasteaeda registreerimise avaldus: Link