Vastuvõtt lasteaeda

Lasteaedade töö korraldamine suvekuudel:  Link

Suvekuudeks saab lapse lasteaeda registreerida Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel hariduse registris:  Link 

Taotlus osalustasust vabastamiseks suvel: Link 

 

Lapsele lasteaiakoha saamiseks tuleb lapsevanemal täita  Saaremaa valla kodulehel lasteaeda registreerimise avaldus: Link