Osalustasu ja toidukulu

Lasteaia arve koosneb osalustasust ja toidukulust.

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes Link.

Osalustasu

1. jaanuarist 2021 on lasteaia osalustasu 53 eurot kuus.

Osalustasu makstakse vastavalt Saaremaa Vallavolikogu määrusele “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes” Link

Osalustasu soodustust saab lapsevanem, kelle perest käib lasteaias kaks või enam last. Pere teise lapse eest saab vanem 50% soodustust, pere kolmanda ja järgneva lapse eest 100% soodustust (ehk osalustasuta). Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema laps(ed) elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil. Osalustasu soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada iga õppeaasta algul lasteaia direktorile taotlus hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks. Taotlus osalustasu soodustuseks.pdf docx

Toidukulu

Lasteaiakoha kasutamise üldised tingimused Saaremaa vallas Link.

Alates 1.01.2023 on laste toidukulu päevamaksumus 2 eurot päev, millest Saaremaa Vallavalitsus kompenseerib 0.80 eurot. Hommikusöök maksab 0.40 eurot, lõunasöök 1.10 eurot ja oode 0.50 eurot.

Toidukulu päevamaksumuse suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus Saaremaa vallas Link.

Lapsevanematele on lasteaia menüü leitav ELIISist eliis.eu

 Arve

Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.

Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud  tähtajaks ehk  24. kuupäevaks.

Soovitame sõlmida arve tasumiseks pangaga otsekorralduslepingu.