Kohatasu ja toiduraha

Lasteaia arve koosneb koha- ja toitlustustasust.

Kohatasu

* 1. jaanuarist 2018 on lasteaia kohatasu 45 eurot kuus (Kuressaare linnavolikogu määruse kohaselt on lasteaia kohatasu 9% kehtivast alampalga määrast).

* Kohatasu makstakse aastas üheksa kuu eest – 1. septembrist 31. maini

* Diferentseeritud kohatasu kehtib rahvastikuregistrisse kantud Kuressaare linna elanike ja nende laste suhtes. Samast perest lasteaias käivate laste puhul on teise lapse kohatasu 50% kohatasu täissummast. Kolmanda või enama lasteaias käiva lapse eest kohatasu tasuda ei tule. Diferentseeritud kohatasu saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus Link

Toitlustustasu

Alates 1.08.2018 on laste toidupäevaraha sõimerühmas 1.40 eurot päev, aiarühmas 1.55 eurot päev.

* Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu

* Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus Saaremaa vallas Link.

 Arve

* Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt

* Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud  tähtajaks ehk  24. kuupäevaks

* Soovitame sõlmida arve tasumiseks pangaga otsekorralduslepingu