Osalustasu ja toidukulu

Lasteaia arve koosneb osalustasust ja toidukulust

Osalustasu

* 1. jaanuarist 2020 on lasteaia osalustasu 53 eurot kuus.

* Osalustasu makstakse vastavalt Saaremaa Vallavolikogu määrusele “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes” Link

* Osalustasu soodustus
Osalustasu soodustust saab lapsevanem, kelle perest käib lasteaias kaks või enam last. Pere teise lapse eest saab vanem 50% soodustust; pere kolmanda ja järgneva lapse eest 100% soodustust (ehk osalustasuta). Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema laps(ed) elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil. Osalustasu soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada iga õppeaasta algul lasteaia direktorile taotlus hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks.
Blankett:     Taotlus osalustasu soodustuseks.pdf docx

Toidukulu

Alates 1.08.2018 on laste toidukulu päevamaksumus sõimerühmas 1.40 eurot päev, aiarühmas 1.55 eurot päev.

* Toidukulu päevamaksumuse suuruse otsustab lasteaia hoolekogu

* Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus Saaremaa vallas Link.

 Arve

* Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt

* Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud  tähtajaks ehk  24. kuupäevaks

* Soovitame sõlmida arve tasumiseks pangaga otsekorralduslepingu