Sõimerühmad

 

Kell 7.30 Laste kogunemine, mäng ja vabategevus

Kell 8.30 Hommikusöök

Kell 9 – 10.30 Õppe- ja kasvatustegevused, mäng ja vabategevus

Kell 10.30 – 11.45 Laste õues viibimine, jalutuskäigud ja liikumismängud

Kell 12 Lõunasöök

Kell 12.30 – 15 Puhketund

Kell 15 – 15.30 Mäng ja vabategevus

Kell 15.30   Oode

Kell 16 – 18 Mäng ja vabategevus, individuaalsed tegevused