Tere tulemast!

Märts lasteaias

Rühmades toimuvad laste arengu hindamised ja arenguvestlused lapsevanematega.

Liikumisaasta 2023 raames teeme liikumispause.

27.veebruar – 05. märts – mängunädal,

06. – 12.märts –  lahtiste uste nädal ja vanavanematega kohtumised rühmades,

06. – 15. märts – rahuloluküsitlus lapsevanematele, info e-lasteaia Eliis keskkonna kaudu,

14. – 15.märts – emakeelepäeva tähistamine, luuletame ja loeme luuletusi sõpradele,

17. märts – lasteaia sünnipäeva tähistamine.

 

Lasteaiakoha taotlusi 2023/2024. õppeaastaks võetakse vastu 15. märtsist 15. aprillini (k.a). Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks saab vanem esitada taotluse Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (arno.saaremaavald. ee).

Saaremaa vallavalitsus alustab 15. märtsil taotluste vastuvõttu uuel õppeaastal esimestesse klassidesse astumiseks. Taotlusi võetakse vastu Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (arno.saaremaavald. ee). Elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt kestab 15. märtsist 31. märtsini.