Kohatasu ja toiduraha

Lasteaia arve koosneb koha- ja toitlustustasust.

Kohatasu

* 1. jaanuarist 2018 on lasteaia kohatasu 45 eurot kuus (Kuressaare linnavolikogu määruse kohaselt on lasteaia kohatasu 9% kehtivast alampalga määrast).

* Kohatasu makstakse aastas üheksa kuu eest – 1. septembrist 31. maini

* Diferentseeritud kohatasu kehtib rahvastikuregistrisse kantud Kuressaare linna elanike ja nende laste suhtes. Samast perest lasteaias käivate laste puhul on teise lapse kohatasu 50% kohatasu täissummast. Kolmanda või enama lasteaias käiva lapse eest kohatasu tasuda ei tule. Diferentseeritud kohatasu saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus Link

Toitlustustasu

Sõimerühmades 1.27 eurot päev, aiarühmades 1.40 eurot päev.

* Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu

* Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus Saaremaa vallas Link.

 Arve

* Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt

* Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud  tähtajaks ehk 24. kuupäevaks

* Soovitame sõlmida arve tasumiseks pangaga otsekorralduslepingu