Sõimerühmad

7.30 Laste kogunemine, mäng ja vabategevus

8.30 Hommikusöök

9.00 – 10.30 Õppe- ja kasvatustegevused, mäng ja vabategevus

10.30 – 11.45 Laste õues viibimine, jalutuskäigud ja liikumismängud

12.00 Lõunasöök

12.30 – 15.00 Puhketund

15.00 – 15.30 Mäng ja vabategevus

15.30   Oode

16.00 – 18.00 Mäng ja vabategevus, individuaalsed tegevused