Õppetöö

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30 – 18.00. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.  Lasteaiaõpetajad töötavad rühmas koos kella 9.00 – 12.30-ni. Õppetegevusi lastega viiakse läbi individuaalselt ja väikestes gruppides, muusika- ja liikumistegevustes osalevad kõik rühma lapsed.

2017/2018 õppeaasta üldeesmärgiks on

  • Eesti Vabariik 100 – laps teab, et Saaremaa on Eestimaa osa.

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldusel arvestatakse üldõpetuse pedagoogilisi printsiipe: terviklikkus, lapsepärasus, elulähedus, iseseisvus ja aktiivsus, koduloolisus ja individuaalsus.

Meie eesmärgid:

  • Lapse areng on toetatud personali ja lapsevanemate koostöös
  • Laps on omandanud mängides suhtlemisoskuse ja õppinud arvestama eakaaslastega
  • Lapse tervise arendamiseks on loodud koostöös lapsevanematega soodne keskkond
  • Laps tunneb rõõmu liikumisest ja õppimisest looduses ja teda ümbritsevas keskkonnas